Enschede, 7 – 16 april
Rondeprijzen
1. Ben Provoost
2. Auke Scholma
3. Frits Luteijn
4. Alexander Baliakin
5. Ben Provoost
6. Marino Barkel
7. Niek Kuijvenhoven
8. Ivo de Jong
9. Maarten Linssen en Michiel Kroesbergen.
10. Wouter Sipma en Alexander Baliakin
11. Auke Scholma en Wouter Sipma

Lees meer over de toekenning van de prijzen: Rondeprijzen

Wedstrijdvoorwaarden

Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB. In aanvulling hierop gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 1.20 uur plus 1 minuut per te spelen zet.
Wanneer twee ronden op één dag worden gespeeld, heeft elke speler recht op minimaal een half uur rust tussen de ochtend- en de middagpartij.

Plus-min-remise
In het gehele toernooi (inclusief eventuele barrages) is bij een remise met groot materieel voordeel artikel 15.2 van het Spel- en Wedstrijdreglement van toepassing. Hierin staat dat een partij geldt als plusremise wanneer een speler een blijvende voorsprong van minstens drie schijven heeft opgebouwd, waarbij een dam voor twee schijven geldt. De tegenstander boekt dan een minremise. De spelers kunnen ook een plus-minremise met elkaar overeenkomen.

Eindstand
De eindstand wordt achtereenvolgens bepaald door de volgende criteria:
a) het behaalde aantal wedstrijdpunten;
b) het saldo van de behaalde plus- en minremises;
c) voor zover de plaatsen 1, 2 en 3 in het geding zijn: een barrage.

In de barrages geldt een speeltempo van 5 minuten plus 5 seconden per zet. Bij twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit twee partijen, bij meer dan twee gelijk geëindigde spelers uit een enkelvoudig toernooi.
Eindigt de barrage onbeslist, dan wordt er door de gelijk geëindigde spelers doorgespeeld totdat een beslissing is verkregen. In deze vervolgpartijen geldt een speeltempo van 3 minuten plus 2 seconden per zet.
Een barrage om de eerste plaats vindt direct na afloop van de laatste ronde plaats. Een barrage om de 2e of 3e plaats eveneens, maar die kan zo nodig tot direct na de prijsuitreiking worden uitgesteld.

Rechten
De winnaar van het toernooi verwerft de titel “kampioen van Nederland 2016”. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor de finale van het NK 2017; de overige finalisten vallen terug naar de halve finales van het NK 2017.
Aan elke plaats in de eindrangschikking is een geldprijs verbonden. Spelers met evenveel punten en hetzelfde saldo van plus-/minremises delen hun prijzen.

Meester- en grootmeesterpunten
De plaatsen 1 t/m 3 geven recht op respectievelijk 3, 2 en 1 grootmeesterpunten. De plaatsen 1 t/m 5 geven recht op respectievelijk 5, 4, 3, 2 en 1 meesterpunten.
Bij gelijk eindigen (evenveel wedstrijdpunten) worden de (groot-) meesterpunten gedeeld.
Bij het toekennen van de (groot-)meesterpunten blijven de door Alexander Baljakin en Roel Boomstra bezette plaatsen buiten beschouwing.

Slotbepaling
Bij geschillen en in gevallen waarin de reglementen en de wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Sponsoren
VWS
VWS
VWS

VWS

PODB
Provinciale Overijsselse DamBond
Damclub Almelo

Damclub Almelo

BDV Borne

Damclub Dedemsvaart

Damclub Dedemsvaart

Enschedese Damclub

Damclub Witte van Moort Westerhaar